همکاری های درون دانشگاهی

توانمندی، جامعیت و گستردگی دانشگاه تهران نباید صرفاً در ابعاد بیرونی انعکاس یابد، بلکه افزایش همکاری واحدها و همافزایی و مشارکت درون سازمانی نیز باید به عنوان رویکرد غالب مدیران دانشگاه حاکمیت یابد. نظر به ضرورت استفاده از ادبیات ارزیابی بینالمللی و حسب نظر ریاست دانشگاه مبنی بر استفاده از تجربیات جهانی، این مرکز بر آن شد تا در چارچوب همکاری‌های درون دانشگاهی در محورهای «مطالعه تطبیقی رویکردها و فرآیندهای ارزیابی»، «طراحی فنی و محتوایی سمتا»، «ارتباطات بین‌المللی مرکز» در چارچوب توافقنامه های جاری دانشگاه، از ظرفیتهای پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران استفاده نماید.

در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای که با پژوهشکده زبان ملل دانشگاه منتعقد گردید موافقت شد که مرکز از مشاوره‌ها و خدمات پژوهشکده مزبور در زمینه‌های مطالعات ارزیابی تطبیقی در سه زبان آلمانی، انگلیسی و فرانسه، در اختیار قراردادن مدل تجمیع مستندات و تعاملات، و انجام امور مربوط به مأموریتهای علمی و ملاقات‌های بین‌المللی استفاده نماید.