- چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه

اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه

بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۷ شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه در حوزه‌های پیش بینی شده در آئین نامه مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه (آموزش، پژوهش، مدیریت، فرهنگ و امور دانشجویی) به صورت مرحله‌ای آغاز گردید. در این راستا و در اولین گام، ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشکده / مرکز / مؤسسه در دانشگاه تهران با ایجاد فرصتی علمی، داده-محور، مستقیم و نظام مند برای آگاهی دقیق تر و گسترده تر از وضعیت فرآیندها، که صرفا با هدف ارتقای مستمر کیفیت نماد آموزش عالی کشور می باشد، از تاریخ دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۶ آغاز  گردید.

 

شناسنامه اولین دوره ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت واحد (دانشکده) در دانشگاه

مکاتبه با رؤسای واحدها

از شنبه، 1396/10/10 به مدت سه روز به صورت مرحله‌ای (۱۱ واحد، ۳۴ واحد، ۲ واحد)

شروع ارزیابی

1396/10/11

نوع ارزیابی

خود ارزیابی (ارزیابی درونی)

حوزه ارزیابی

مدیریت واحدهای آموزشی (دانشکده)

تعداد واحد

۴۷ واحد (۴۴ دانشکده، یک مرکز، یک مؤسسه، پردیس ابوریحان)

گستره ارزیابی

یکپارچه

لایه‌های ارزیابی

صف و ستاد

ارزیابی شونده

مدیریت واحد

ارزیابی کنندگان عضو صف

اعضای هیأت علمی دانشکده

کارشناسان دانشکده

ارزیابی کنندگان عضو ستاد

مدیران کل ستاد دانشگاه (28 نفر)

معاونین دانشگاه (9 نفر)

شاخص های ارزیابی

شاخص‌های مصوب کمیته تخصصی مدیریت، کمیته تخصصی تلفیق و شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه

شیوه ارزیابی

الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه)

بازه زمانی

پنج هفته

تعداد یادآوری

حداکثر دو بار از زمان شروع

پایان ارزیابی

یک شنبه، 1396/11/26

شروع تحلیل

از دوشنبه، 1396/11/27

گزارش نتیجه ارزیابی

ارسال به ریاست محترم دانشگاه

 
 

 
 
فلوچارت ارزیابی کیفیت مدیریت دانشگاه
 
 
 
 

دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت دانشگاه

«دومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، در تاریخ 1397/10/11 لغایت 1397/11/02 با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام پذیرفت.

سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت

«سومین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، در تاریخ 1398/03/11 لغایت 1398/03/31 با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام پذیرفت.

چهارمین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت

چهارمین مرحله ارزیابی یکپارچه کیفیت سیستم (مدیریت واحدهای دانشگاه در دانشکده ها و پردیس ها)  از ابتدای خرداد تا پایان شهریور 1400 طبق برنامه تنظیم شده، انجام پذیرفت.