نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدهمین کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه رابطین فنی

یازدهمین کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه رابطین فنی


1398/03/08

در راستای آشنایی با نحوه و مراحل انجام فرآیندهای ارزیابی مرکز و پردیس / دانشکده های دانشگاه، و همچنین با هدف ارتقا سطح مشارکت اعضای دانشگاه در فرایندهای طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه، مرکز ارزیابی کیفیت، یازدهمین کارگاه آموزشی خود را در روز شنبه مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ و به صورت مجازی با عنوان: آشنایی با فرایندهای ارزیابی مرکز - ویژه رابطین فنی پردیس ها / ‬ دانشکده ها / مراکز‬ / ‬ مؤسسات دانشگاه، در سامانه مستندات و تعاملات ارزیابی دانشگاه سمتا ، به نشانی الکترونیکی: http://elearn.ut.ac.ir/course/view.php?id=13855، تالار شورای ارزیابی رابطین فنی، از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ برگزار می نماید.