نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یازدهمین سال تاسیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

یازدهمین سال تاسیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران


1395/2/18

سی امین نشست اعضای شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران به مناسبت یازدهمین سال تاسیس این مرکز روز یک شنبه مورخ 1395/2/26 برگزار می گردد.