نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش عملکرد سال 1399 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

گزارش عملکرد سال 1399 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه


1400/01/21

بدینوسیله به استحضار می رساند گزارش عملکرد سال 1399 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه به شرح ذیل می باشد.

برای دریافت فایل گزارش اینجا را کلیک نمایید.