نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته تخصصی پژوهش

کمیته تخصصی پژوهش


  اعضای حقوقی کمیته تخصصی پژوهش در سال 1395
ردیف نام خانودگی نام ملاحظات
1 طاهری نیا علی باقر مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه؛ مسئول کمیته
2 یوسفی کماء عقیل عضو حقیقی؛ دبیر کمیته
       
  اعضای حقیقی  
1 پوراحمد احمد عضو حقیقی
2 دهقان محمدمهدی عضو حقیقی
3 عزیزی محمدمهدی عضو حقیقی
4 مشفق حمیدرضا عضو حقیقی
5 نقوی محمدرضا عضو حقیقی
       
  رابطین مرکز و دانشکده ها
1 ورهرام محمدهادی رابط تخصصی
2 داشی ادویه رابط فنی