نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته تخصصی فرهنگ

کمیته تخصصی فرهنگ


  کمیته تخصصی فرهنگ و امور دانشجویی
  اعضای حقوقی
ردیف نام خانودگی نام ملاحظات
1 سرسنگی مجید معاون فرهنگی دانشگاه؛ رئیس کمیته
2 به نژاد حسن معاون دانشجویی دانشگاه؛ نائب رئیس کمیته
       
  اعضای حقیقی  
1 آذرشب محمدعلی عضو حقیقی
2 جمشیدیها غلامرضا عضو حقیقی
3 زارع چاهوکی محمدعلی عضو حقیقی
4 صدر افسانه عضو حقیقی
5 فرامرز قراملکی احد عضو حقیقی
       
  رابطین مرکز و دانشکده ها
1 دادرس محمد رابط تخصصی
2 داشی ادویه رابط فنی