نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ارزیابی دانشکده زیست شناسی

کمیته ارزیابی دانشکده زیست شناسی


  1. بهمن زینلی (رئیس دانشکده، رئیس شورا)، صدور ابلاغ توسط ریاست دانشگاه  (16/02/1396، شماره 35320/110)
  2. احسان عارفیان (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  3. شاهین زارع (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  4. آمنه رضا یوف (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  5. الهه الهی (صدور ابلاغ: 01/05/1396)
  6. فلورا فیض جباریان (رابط فنی)
  7. صابره السادات موسوی (رابط دانشجویی)