نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه مسئولین دفاتر دانشکده ها - برگزار گردید

کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه مسئولین دفاتر دانشکده ها - برگزار گردید


1396/08/15

 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، در راستای انجام فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت در دانشکده‌های ارزیابی شونده، کارگاه آموزشی ویژه مسئولین دفاتر پردیس، دانشکده و معاونت های دنشگاه، را  در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه ۱۳۹۶ برگزار  نمود.

از اهداف این کارگاه  آشنا سازی مسئولین دفاتر با طرح ارزیابی، روند و سامانه‌‌‌ های ارزیابی، شرح وظایف و نحوه پشتیبانی از فرآیند ارزیابی، بود.