نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه رابطین فنی و دانشجویی - برگزار گردید

کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه رابطین فنی و دانشجویی - برگزار گردید


1396/07/30

 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، در راستای انجام فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت در دانشکده‌های ارزیابی شونده، کارگاه آموزشی ویژه رابطین دانشجویی و رابطین فنی، را  در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ برگزار  نمود.

از اهداف این کارگاه  آشنا سازی رابطین با طرح ارزیابی، روند و سامانه‌‌‌ های ارزیابی، شرح وظایف، نحوه پشتیبانی از فرآیند ارزیابی، بود.