نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی برگزار می گردد

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی برگزار می گردد


1398/11/05

چهاردهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی در تاریخ 3 و 4 اردیبهشت ماه ،در دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد.

سایت کنفرانس