نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتاد و چهارمین کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز برگزار گردید

هشتاد و چهارمین کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز برگزار گردید


1398/10/09

هشتاد و چهارمین جلسه کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز در روز دوشنبه مورخ ۰۹/ ۱۰/ ۱۳۹۸‬ با حضور کارشناسان مرکز برگزار گردید. در نشست مزبور، گزارش شش ماهه مرکز، شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی، اولویت برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه گزارش دوره ای، بررسی گزارش های بازدید از وب سایت دانشگاه در سال ۱۳۹۸ و بررسی درخواست های اعلام آمادگی واحدهای دانشگاه جهت ارزیابی رشته و اقدامات اجرایی کارشناسان مرکز در این خصوص، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.