نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک مرکز ارزیابی دانشگاه تهران و دانشگاه یاسوج برگزار شد

نشست مشترک مرکز ارزیابی دانشگاه تهران و دانشگاه یاسوج برگزار شد


1396/10/06

نشست مشترک کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه یاسوج با  مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، جهت آشنایی با روند فعالیت مرکز روز دوشنبه 4 دیماه 1396 ، با حضور اعضای دانشگاه یاسوج آقایان دکتر مهراورنگ قایدی، دکتر مرتضی منتظر ظهوری، دکتر علی کاظمی، دکتر محمدحسین نیکدار اصل و دکتر صدقی اصل ساعت 10:30 در محل مرکز ارزیابی کیفیت برگزار گردید.

هدف از برگزاری نشست آشنایی با نحوه فرایند عملکرد دانشگاه تهران بود.

آقای دکتر نادر حقانی، با معرفی سامانه ها و توضیح فلوچارت گام های ارزیابی ایشان را با نقش مرکز ارزیابی در دانشگاه آشنا نمودند.