نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه حضور کارکنان مرکز ارزیابی کیفیت از تاریخ 1400/01/18 تا اطلاع بعدی

نحوه حضور کارکنان مرکز ارزیابی کیفیت از تاریخ 1400/01/18 تا اطلاع بعدی


1400/01/21

به اطلاع می رساند در راستای اجرای بخشنامه معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه به شماره 155/5511 مورخ 1400/01/17، پرسنل این مرکز به صورت نوبتی حضور فیزیکی دارند و در سایر روزها نیز به صورت دورکاری مشغول به فعالیت می باشند. لذا همواره از طریق اتوماسیون اداری و ایمیل پاسخگوی امور اداری خواهند بود. (دسترسی به ایمیل‌های مرکز)