نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه حضور کارکنان مرکز ارزیابی کیفیت از تاریخ 1399/09/23 تا اطلاع بعدی

نحوه حضور کارکنان مرکز ارزیابی کیفیت از تاریخ 1399/09/23 تا اطلاع بعدی


1399/09/24

به اطلاع می رساند در راستای اجرای بخشنامه معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه به شماره 155/206271 مورخ 1399/09/23، پرسنل این مرکز به صورت نوبتی حضور فیزیکی دارند و در سایر روزها نیز به صورت دورکاری مشغول به فعالیت می باشند. لذا همواره از طریق اتوماسیون اداری و ایمیل پاسخگوی امور اداری خواهند بود. (دسترسی به ایمیل‌های مرکز)

تلفن های تماس مستقیم:

دفتر مرکز: 66175980

معاون مرکز: 66175956