نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج اولین دوره ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت در دانشگاه

نتایج اولین دوره ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت در دانشگاه


1397/05/17

بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۷ شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، «اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت مدیریت» واحدهای دانشگاه، پس از دو سال بسترسازی و برنامه ریزی در فاصله زمانی دی تا بهمن ۱۳۹۶ با هدف آگاهی مستقیم و دقیق از نظرات اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان گرامی هر واحد به روش الکترونیکی از طریق سامانه ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) انجام شد. نتایج ارزیابی به عمل آمده و تحلیل آن به صورت کاملا محرمانه در فروردین  ۱۳۹۶ در اختیار ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر نیلی قرار گرفت.

امید است همکاران محترم دانشگاه در راستای ارتقاء کیفیت دانشگاه، نظرات و پیشنهادات خود را به پست الکترونیکی مرکز ارزیابی کیفیت به نشانی UTeQ@ut.ac.ir ارسال نمایند.