نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت های هفتگی مرکز در هفته ششم سال 1399

فعالیت های هفتگی مرکز در هفته ششم سال 1399


مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، بعنوان تشکیلاتی نظام‌مند در دانشگاه تهران و در راستای انجام وظایف ذاتی خود و جهت بهبود کیفیت فعالیت‌های دانشگاهی، وظایف و فعالیت‌های خود را در هفته ششم سال 1399 (از 6  لغایت 10 اردیبهشت ماه) بر محورهای زیر متمرکز ساخته است:
  • روند واکاوی و رسیدگی به گردش فرآیندها تا مرحله اتمام فرآیندهای مکاتباتی
  • روند بررسی  فایل های دریافتی درخصوص فهرست عناوین و گرایش های دانشکده‌های دارای مقطع کارشناسی و فاقد کارشناسی در راستای انجام ارزیابی رشته‌های دانشگاه
  • تفکبک و به روزرسانی بانک اطلاعات پردیس/دانشکده ها در راستای انجام ارزیابی رشته های تحصیلی
  • تهیه گزارش دورکاری مرکز (جهت ارائه احتمالی در شورای دانشگاه)
  • به روزرسانی سایت مرکز
  • پاسخگویی و مشاوره به ارباب رجوع از طریق اتوماسیون اداری، ایمیل و سامانه سمتا