نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای رابطین فنی

شورای رابطین فنی


 

اعضا شورای رابطین فنی دانشکده ها (گروه اول)

 1. حقوق و علوم سیاسی: مهرنوش مصلی
 2. دامپزشکی: صفورا نوروزی
 3. روانشناسی و علوم تربیتی: زهرا نوروزی
 4. شیمی: رقیه قدیم خانی
 5. معماری: آذر مرتضوی
 6. منابع طبیعی: بیتا خلیلی
 7. مهندسی مکانیک: محبوبه زنجانی
 8.  

اعضا شورای رابطین فنی دانشکده ها (گروه دوم)

 1. زبانها و ادبیات خارجی: صغرا نجفی
 2. زیست شناسی: -
 3. علوم و مهندسی کشاورزی: منصور بیگدلی
 4. متالورژی و مواد: معصومه صفری
 5. محیط زیست: لیدا انصاری
 6. هنرهای تجسمی: -
 7. پردیس فارابی: حسین رضایی
 8. پردیس بین المللی کیش: سارا محمدی