نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایر همکاران مرکز

سایر همکاران مرکز


شعله دانشور

از 25 دی ماه 1389

شماره تماس مستقیم: -

شماره داخلی دانشگاه: 61112957

پست الکترونیکی:  Adashi@ut.ac.ir

 حوزه فعالیت:

  • مسئول رابطین فنی پردیس/دانشکده‌ها
  • مسئول پشتیبانی از فرآیند ارزیابی دانشگاه (سیستم و برنامه)
  • مسئول راهنمایی و مشاوره درخصوص فرآیندهای ارزیابی 

 

ربابه تاجیک

از 1 فروردین ماه 1385

شماره تماس مستقیم: -

شماره داخلی دانشگاه: 61113819

پست الکترونیکی: Rtajik@ut.ac.ir

حوزه فعالیت:

  • مسئول وب سایت مرکز
  • مسئول تهیه بانک اطلاعات ارزیابی
  • مسئول پشتیبانی فنی از سخت افزار و نرم افزارهای مرکز

 

میترا نوری

از 10 تیر ماه 1390

شماره تماس مستقیم: 66175980

شماره داخلی دانشگاه: 61113025

پست الکترونیکی: Mitra.nouri@ut.ac.ir

حوزه فعالیت:

  • مسئول دفتر مرکز
  • مسئول ثبت نامه ها