نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایر همکاران

سایر همکاران


محمد قادرزاده، رئیس حسابداری

از 27 آبان ماه 1398
شماره تماس مستقیم: -

شماره داخلی دانشگاه: -

پست الکترونیکی: Mghaderzadeh@ut.ac.ir

 

رضا حاجی اسفندیاری، امین اموال

از 25 فروردین ماه 1399
شماره تماس : -
پست الکترونیکی: -

 

علیرضا محمدی، کارپرداز

از 8 دی ماه 1397 
شماره تماس : 61113820
پست الکترونیکی: -