نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه های مرکز ارزیابی

سامانه های مرکز ارزیابی


سمتا (سامانه مستندات و تعاملات ارزیابی)

به منظور مستندسازی فرآیندها و تعاملات، ثبت مستمر اطلاعات و ایجاد دسترسی متمرکز به آنها سامانه «سمتا»، سامانه مستندات و تعاملات ارزیابی مرکز، در تیرماه 1395 توسط پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران طراحی و راه‌اندازی و از آن تاریخ تاکنون به صورت لحظه ای روزآمد و توسعه می یابد.

ویژگی های سمتا:

 •  تجمیع داده‎ها و اطلاعات مربوط و مرتبط با ارزیابی کیفیت
 • نمایان پیشرفت طرح ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • تقویت نظام تصمیم‌گیری و مدیریت مبتنی بر اطلاعات
 • نظارت متمرکز و اجرای غیر‌متمرکز
 • تعامل مستقیم میان اعضای کمتیه های ارزیابی کیفیت واحدها
 • کانل ارتباطی رابطین مدیریتی، تخصصی، فنی و دانشجویی
 • ...

لینک ورود به سمتا

ساد (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه)

دومین سامانه ضروری برای انجام ارزیابی «ساد» (سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه) است. در این راستا مسئولیت مربوط در بهمن ماه 1395 به پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران واگذار گردید. این نرم افزار باید بتواند در لایه های مختلف امکان تدوین و تنظیم پرسشنامه‎های ارزیابی را داشته باشد، ارزیابی را با مشخصات مورد نظر به صورت الکترونیکی (چرخه کامل) انجام دهد و برونبردها (export data) را به فرمت های مورد نظر تحویل دهد.

ویژگی های «ساد»، سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه:

 • افزایش سرعت و دقت ارزیابی
 • امکان تکرار ارزیابی در بازه‎های زمانی مختلف طبق برنامه
 • کاهش هزینه‌های انجام ارزیابی به صورت یکپارچه
 • قابلیت استفاده در حوزه‌های مختلف
 • ...

لینک ورود یه ساد (در شرف راه اندازی)