نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس مرکز

رئیس مرکز


 نادر حقانی، دانشیار

  • عضو شورای پژوهشی بنیاد دانشنامه ایران
  • رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، از 9 دی ماه 1394
  • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه
  • رئیس پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، گروه آموزشی زبان آلمانی
شماره تماس : -
پست الکترونیکی: UTeQ@ut.ac.ir