نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دهمین کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه رابطین دانشجویی

دهمین کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه رابطین دانشجویی


1396/10/19

مرکز ارزیابی کیفیت، در راستای انجام فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت در پردیس / دانشکده ها، ‬ مراکز و مؤسسات دانشگاه، کارگاه آموزشی ویژه رابطین دانشجویی را در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶ و در محل مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار خواهد نمود. این کارگاه با هدف آشنا سازی رابطین با طرح ارزیابی، روند و سامانه های ارزیابی، شرح وظایف، نحوه پشتیبانی از فرآیند ارزیابی و... برگزار می گردد