نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دست نامه راهنمای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

دست نامه راهنمای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران


هدف اصلی از انتشار کتاب راهنمای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران فراهم کردن مجموعه‌ای از اطلاعات ضروری و اولیه برای اعضای هیات علمی این دانشگاه است تا از این طریق در زمانی کوتاه و به شیوه‌ای آسان با حقوق و وظایف خود به مقررات و زمینه‌های قانونی ترفیع و ارتقاء مرتبه‌های علمی و اداری خود آشنا شوند.

 

در این کتاب در چهار فصل و یک مجموعه از پیوست‌ها، این مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب و صادره ارائه شده‌اند. در فصل اول که تحت عنوان "مقررات و بخشنامه‌های اداری،‌ رفاهی" ارائه شده است، مقررات مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه از جمله "آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران"،‌ همچنین بخشنامه‌های مربوط به امور رفاهی ارائه گردیده‌اند. در فصل دوم مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی اعضای هیأت علمی است که این مقررات نیز از حوزه معاونت مالی و اداری و نیز هیأت ممیزه دانشگاه استخراج گردیده‌اند. در فصل سوم به مقررات و آیین‌نامه‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی پرداخته شده است. این مقررات از منابع مختلف مربوط به این حوزه از جمله، کتاب "آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران"‌ برگرفته شده‌اند. فصل چهارم نیز به بیان آن دسته از قوانینی می‌پردازد که حوزه معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران در کتابی تحت عنوان "نظامنامه‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی دانشگاه تهران" به چاپ رسانیده است. بخش پایانی این مجموعه تحت عنوان پیوست‌ها به معرفی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران و فعالیت‌های آن از جمله برگزاری "همایش‌های سالانه ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی" اختصاص یافته است. همچنین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به "مرکز"،‌ "شبکه کیفیت تدریس- یادگیری در دانشگاه تهران" و نیز" کمیته تشکیلات ارزیابی کیفیت پردیس/ دانشکده‌های مستقل" مصوب شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، ‌ارائه شده‌اند و می‌توانند به عنوان راهنمای ارزیابی و ارتقاء کیفیت دانشگاه مورد توجه و اقدام بایسته قرار گیرند.

 

 

 

فهرست

فصل اول (مقررات و بخشنامه های اداری، رفاهی)

فصل دوم (مقررات و بخشنامه های آموزشی)

فصل سوم (مقررات و بخشنامه های پژوهشی)

فصل چهارم (مقررات و بخشنامه های بین المللی)

پیوست ها