نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/15

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/15


1399/02/15

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. ثبت نامه‌ها
 3. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. پایش تعاملات سامانه های اتوماسیون، سمتا و ایمیل
 2. ارائه و بارگذاری گزارش مربوط به وضعیت فعالیت رابطین فنی ۱۳۹۵-۱۳۹۸ بر اساس داده و نمودار
 3. مشاوره به رابطین فنی از طریق تلفن دایورت شده مرکز به تلفن همراه رابط فنی مرکز: دانشکده زمین شناسی: رفع مشکل ورود به سامانه سمتا
 4. مشاوره به رابطین فنی از طریق تلفن دایورت شده مرکز به تلفن همراه رابط فنی مرکز: پردیس ارس در خصوص فرایند ارزیابی رشته
 5. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا
 6. تنظیم و بارگذاری برنامه دورکاری مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در اتوماسیون، و تالار شخصی در سمتا.

 

واحد فاوا

 1. کنترل نهایی فایل های تفکیک شده اعضای هیات علمی پردیس دانشکده های فنی و بارگزاری در تالار کار
 2. به روزرسانی سایت مرکز،
 3. تهیه گزارش روزانه دورکاری،
 4. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا.