نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/13

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/13


1399/02/13

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. ثبت نامه‌ها
 3. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. پایش تعاملات در اتوماسیون، سمتا و ایمیل
 2. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا
 3. تنظیم و بارگذاری گزارش و برنامه دورکاری
 4. ویرایش و تنظیم گزارش های اقدامات کیفیت آفرین در فرمت مرکز: مهندسی معدن، علوم اجتماعی
 5. گزارش در خصوص روند اصلاحات و به روز اوری اعضای شورای رابطین فنی بر اساس احکام واصله
 6. ارسال گزارش دریافتی از رابط فنی در خصوص اطلاعات اعضای هیئت علمی: دانشکده زمین شناسی

 

واحد فاوا

 1. کنترل نهایی فایل تفکیک شده اعضای هیات علمی پردیس علوم
 2. پیگیری درخصوص دسترسی به سامانه تسما (ارزیابی عملکرد دستگاه ها)
 3. به روزرسانی سایت مرکز،
 4. تهیه گزارش روزانه دورکاری،
 5. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا.