نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/10

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/10


1399/02/10

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. ثبت نامه‌ها
 3. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. گزارش وضعیت پرداخت به رابطین فنی به معاون محترم مرکز ویرایش و تنظیم گزارش های اقدامات کیفیت آفرین در فرمت مرکز
 2. پایش تعاملات در اتوماسیون، سمتا و ایمیل
 3. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا
 4. تنظیم و بارگذاری گزارش و برنامه دورکاری

 

واحد فاوا

 1. کنترل نهایی فایل تفکیک شده اعضای هیات علمی پردیس های البرز، ارس و فارابی و بارگذاری در تالار کار،
 2. به روزرسانی سایت مرکز،
 3. تهیه گزارش روزانه دورکاری،
 4. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا.