نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/09

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/09


1399/02/09

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. ثبت نامه‌ها
 3. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. تنظیم و بارگذاری گزارش در خصوص فرایندهای اقدام نشده و در دست اقدام حوزه کارشناسی پژوهشی
 2. بررسی، کنترل و اصلاح درخواست های مرخصی های آذر و اسفند ماه ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه مدیریت منابع انسانی
 3. پایش تعاملات در اتوماسیون، سمتا و ایمیل
 4. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا
 5. تنظیم و بارگذاری گزارش و برنامه دورکاری

 

واحد فاوا

 1. کنترل نهایی فایل تفکیک شده اعضای هیات علمی دانشکده پردیس های ابوریحان و کیش، مرکز تحقیقات بیوشیمی_بیوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک و بارگذاری در تالار کار،
 2. تهیه گزارش امور باقیمانده اقدام نشده و در دست اقدام مرکز ،
 3. به روزرسانی سایت مرکز،
 4. تهیه گزارش روزانه دورکاری،
 5. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا.