نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/07

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/07


1399/02/07

معاون مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      ثبت نامه‌ها

3-      پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

1-        فرآیند بررسی، کنترل و به ر وز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های پردیس / دانشکده های بدون کارشناسی: کارآفرینی، پردیس البرز

2-        پی گیری و مکاتبه با واحدها در خصوص توجیه و یا اصلاح مغایرت های مندرج در فایل های ارسالی- فاقد کارشناسی: پردیس البرز

3-        مشاوره تلفنی: رابط فنی پردیس البرز (سرکار خانم آیناز نوری) با موضوع اصلاح اطلاعات رشته های آموزشی پردیس بر اساس شرایط ارزیابی رشته های ارزیابی شونده

4-        انتقال خط های آزاد بر روی تلفن های همراه،: حوزه های کارشناس پژوهش و کارشناس فاوا

5-        پایش تعاملات در اتوماسیون، سمتا و ایمیل

6-        سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا

7-        تنظیم و بارگذاری گزارش و برنامه دورکاری

 

واحد فاوا

8-        کنترل نهایی فایل تفکیک شده اعضای هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، زبانها و ادبیات خارجی،  علوم اجتماعی، دامپزشکی، علوم و فنون نوین و بارگذاری در تالار کار،

9-        به روزرسانی سایت مرکز،

10-    تهیه گزارش روزانه دورکاری،

11-    اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا.