نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/06

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/06


1399/02/06

معاون مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      ثبت نامه‌ها

3-      پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

1-        فرآیند جمع آوری اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دوره کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها: پردیس ابوریحان

2-         بررسی، کنترل و به ر وز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دانشکده ها / پردیس های کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی

3-         مکاتبه با رابطین فنی در خصوص روند تعامل و دسترسی با رابط فنی مرکز ارزیابی

4-         مکاتبه با رابطین فنی در خصوص وضعیت دریافت حق الزحمه فعالیت های ارزیابی

5-         تماس تلفنی: با سرپرست اداره آموزش پردیس ارس

6-        تنظیم و بارگذاری گزارش دورکاری

7-        سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا .

 

واحد فاوا

8-        کنترل نهایی فایل تفکیک شده اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی،  اقتصاد، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، جغرافیا و بارگذاری در تالار کار،

9-        به روزرسانی سایت مرکز،

10-    تهیه گزارش روزانه دورکاری،

11-    اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا.