نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/03

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/03


1399/02/03

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. ثبت نامه‌ها
 3. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. فرآیند جمع آوری اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دوره کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها: پردیس ابوریحان
 2.  بررسی، کنترل و به ر وز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دانشکده ها / پردیس های کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی
 3.  مکاتبه با رابطین فنی در خصوص روند تعامل و دسترسی با رابط فنی مرکز ارزیابی
 4.  مکاتبه با رابطین فنی در خصوص وضعیت دریافت حق الزحمه فعالیت های ارزیابی
 5.  تماس تلفنی: با سرپرست اداره آموزش پردیس ارس
 6. تنظیم و بارگذاری گزارش دورکاری
 7. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا .

 

واحد فاوا

 1. به روزرسانی جدول حضور همکاران مرکز در هفته ششم سال و درج در سایت مرکز
 2. تفکیک فایل تجمیع شده اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک و  دانشکده محیط زیست به گروه های آموزشی
 3. به روزرسانی سایت مرکز
 4. تهیه گزارش روزانه دورکاری
 5. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا