نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/02

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/02


1399/02/02

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط  همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/02

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. ثبت نامه‌ها
 3. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. بررسی، کنترل و به روز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده مقطع کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها: الهیات و معارف اسلامی
 2. پی گیری و مکاتبه با واحدها در خصوص توجیه و یا اصلاح مغایرت های مندرج در فایل های ارسالی- مقطع کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها: الهیات و معارف اسلامی
 3. پایش تعاملات اتوماسیون / سمتا / ایمیل
 4. تنظیم و بارگذاری گزارش مربوط به وضعیت پرداخت به رابطین فنی بر اساس پیشنهاد معاون مرکز در تعاملات فروردین ماه ۱۳۹۹
 5. تنظیم و بارگذاری گزارش در خصوص گزارش دورکاری تنظیم شده توسط کارشناس فاوا
 6. تنظیم و بارگذاری گزارش دورکاری
 7. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا .

 

واحد فاوا

 1. به روزرسانی جدول حضور همکاران مرکز در هفته ششم سال و درج در سایت مرکز
 2. تفکیک فایل تجمیع شده اعضای هیات علمی پردیس های ابوریحان، البرز و  موسسه ژئوفیزیک به گروه های آموزشی
 3. به روزرسانی سایت مرکز
 4. تهیه گزارش روزانه دورکاری
 5. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا