نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/01

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/01


1399/02/01

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط  همکاران مرکز در تاریخ 1399/02/01

معاون مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

 1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
 2. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

 1. بررسی اطلاعات رشته های آموزشی دریافتی دانشکده ها / پردیس ها و ثبت در فایل داده های ارزیابی (مقطع کارشناسی)، پردیس فنی: مهندسی معدن، مهندسی برق و کامپیوتر، حقوق وعلوم سیاسی
 2. بررسی، کنترل و به روز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دوره کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها: مهندسی معدن، مهندسی برق و کامپیوتر، حقوق وعلوم سیاسی
 3. پایش تعاملات اتوماسیون / سمتا / ایمیل
 4. مطالعه فایل های مربوط به وب سایت دانشگاه و شرح اقدام
 5. مطالعه گزارش دورکاری تنظیم شده توسط کارشناس فاوا
 6. تنظیم و بارگذاری گزارش دورکاری ۰۱/۰۲/ ۱۳۹۹
 7. سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا
 8. ویرایش فایل مربوط به وضعیت پرداخت به رابطین فنی بر اساس پیشنهاد معاون مرکز در تعاملات فروردین ماه ۱۳۹۹

 

واحد فاوا

 1. تفکیک فایل تجمیع شده اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی، مدیریت، مطالعات جهان، معارف و اندیشه اسلامی به گروه های آموزشی
 2. به روزرسانی سایت مرکز
 3. تهیه گزارش روزانه دورکاری
 4. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا