نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/31

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/31


1399/01/31

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط  همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/31

معاون مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

1-      بررسی اطلاعات رشته های آموزشی دریافتی دانشکده ها / پردیس ها و ثبت در فایل داده های ارزیابی (مقطع کارشناسی)

2-           پی گیری و مکاتبه با واحدها در خصوص توجیه و یا اصلاح مغایرت های مندرج در فایل های ارسالی- فاقد کارشناسی

3-           بررسی، کنترل و به روز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دوره کارشناسی و فاقد کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها

4-           مشاوره تلفنی: پردیس فنی، مهندسی معدن

5-      سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا

6-      تنظیم و بارگذاری گزارش دورکاری

 

واحد فاوا

1-        تهیه گزارش دورکاری مرکز (جهت ارائه احتمالی در شورای دانشگاه)

2-        به روزرسانی سایت مرکز

3-        تهیه گزارش روزانه دورکاری

4-        اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا