نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/26

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/26


1399/01/26

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط  همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/26

معاون مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

1-      پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

2-      پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

1. بررسی و بازنگری اطلاعات رشته های آموزشی دریافتی از واحدها (مقطع کارشناسی): حقوق و علوم سیاسی، علوم و مهندسی کشاورزی، فناوری کشاورزی، پردیس کیش، مهندسی معدن، هنرهای تجسمی، طراحی صنعتی، معماری، پردیس ابوریحان

  1. تعامل و مکاتبه با واحدها در خصوص توجیه و یا اصلاح مغایرت های مندرج در فایل های ارسالی- کارشناسی: پردیس کیش، دانشکده کاسپین از پردیس فنی
  2.  بررسی، کنترل و به ر وز آوری فایل اکسل اطلاعات عناوین رشته های ارزیابی شونده دوره کارشناسی دانشکده ها / پردیس ها: حقوق، کیش، کاسپین
  3.  تعامل و مکاتبه با رابطین فنی واحد ها در خصوص تسهیل و تسریع در ارسال فهرست عناوین رشته های مقطع کارشناسی: حقوق، الهیات پردیس فارابی، پردیس ابوریحان، مهندسی معدن، شیمی،
  4.  تنظیم و بارگذاری گزارش ترددهای ناقص و غیبت در سال ۱۳۹۸ به رئیس و معاون مرکز
  5.  سایر اقدامات و مکاتبات مورد نیاز در اتوماسیون اداری و سمتا.

 

واحد فاوا

1-        تفکیک فایل اعضای هیات علمی دانشکده‌های جغرافیا، حقوق و علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، به گروه های آموزشی

2-        به روزرسانی سایت مرکز

3-        تهیه گزارش روزانه دورکاری

4-        اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا