نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/23

خلاصه اقدامات و فعالیت های انجام گرفته توسط همکاران مرکز در تاریخ 1399/01/23


1399/01/23

معاون مرکز

  1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
  2. پیگیری امور ارجاعی

 

دفتر مرکز

  1. پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا
  2. پیگیری امور ارجاعی

 

واحد ارزیابی

  1. ادامه روند بررسی  فایل های دریافتی درخصوص فهرست عناوین و گرایش های دانشکده‌های دارای مقطع کارشناسی و فاقد کارشناسی
  2. اقدام و پاسخگویی درخصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا

 

واحد فاوا

  1. تهیه بانک اطلاعات تجمیع شده اعضای هیات علمی پردیس‌های علوم،  دانشکده های فنی  ، هنرهای زیبا، کشاورزی و منابع طبیعی و بارگذاری در تالار کار
  2. به روزرسانی سایت مرکز
  3. پاسخگویی و تهیه نامه درخصوص شاخص های برنامه راهبردی دانشگاه
  4. اقدامات لازم در خصوص تعاملات اتوماسیون و سمتا