نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید حکم جناب آقای دکتر نادر حقانی به عنوان رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران (جدید)

تمدید حکم جناب آقای دکتر نادر حقانی به عنوان رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران (جدید)


1397/09/17

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر محمود نیلی احمد آبادی، مسئولیت آقای دکتر نادر حقانی به عنوان رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، تمدید شد. متن حکم به شرح ذیل است:

"احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جنا‌بعالی، به موجب این حکم، مسئولیت آن جناب به عنوان رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، موضوع حکم شماره ۳۰۱۹۳۱/‏۱۵۴ مورخ‬ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۴‬ از‬ تاریخ ۰۹/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت سه‌سال تمدید می‌گردد.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید."