نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی پیشرفته با سامانه جامع گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی پیشرفته با سامانه جامع گلستان


1396/07/03

کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی پیشرفته با سامانه جامع گلستان در روز دوشنبه سوم مهرماه 1396 از ساعت 10 الی 12 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه  برگزار گردید.