نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه رابطین فنی

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت - ویژه رابطین فنی


1396/10/05

مرکز ارزیابی کیفیت، در راستای انجام فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت در پردیس / دانشکده ها، ‬ مراکز و مؤسسات دانشگاه، کارگاه آموزشی ویژه رابطین فنی را در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ و در محل مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار خواهد نمود. این کارگاه با هدف آشنا سازی رابطین با طرح ارزیابی، روند و سامانه های ارزیابی، شرح وظایف، نحوه پشتیبانی از فرآیند ارزیابی و... برگزار می گردد.