نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه - ویژه مسئولین دفاتر

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه - ویژه مسئولین دفاتر


1396/08/20

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، در راستای انجام فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت در دانشکده‌های ارزیابی شونده (گروه دوم و سوم)، کارگاه آموزشی ویژه مسئولین دفاتر، در روز چهارشنبه مورخ 24 آبان ماه 1396 و در محل مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار خواهد نمود.

این کارگاه با هدف آشنا سازی مسئولین محترم دفاتر با طرح ارزیابی، روند و سامانه‌‌‌ های ارزیابی، و نقش خود در پشتیبانی از فرآیند ارزیابی و ... برگزار می گردد