نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه - ویژه رابطین دانشجویی و رابطین فنی

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه - ویژه رابطین دانشجویی و رابطین فنی


1396/07/12

 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، در راستای انجام فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت در دانشکده‌های ارزیابی شونده (گروه دوم و سوم)، کارگاه آموزشی ویژه رابطین دانشجویی و رابطین فنی، را  در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ و در محل مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار خواهد نمود.

این کارگاه با هدف  آشنا سازی رابطین با طرح ارزیابی، روند و سامانه‌‌‌ های ارزیابی، شرح وظایف، نحوه پشتیبانی از فرآیند ارزیابی و ... برگزار می گردد.