نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه - ویژه رابطین دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه - ویژه رابطین دانشجویی


1398/03/11

مرکز ارزیابی کیفیت، در راستای انجام فرآیند ارزیابی یکپارچه کیفیت در پردیس / دانشکده ها، ‬ مراکز و مؤسسات دانشگاه، کارگاه آموزشی ویژه رابطین دانشجویی را در روز یکشنبه مورخ 12 خرداد ماه 1398 در سامانه  مستندات ارزیابی دانشگاه (سمتا) بصورت مجازی برگزار خواهد نمود.

هدف از برگزاری این کارگاه کمک به تسریع گردش اطلاعات و بهبود میزان مشارکت اعضای دانشگاه بویژه رابطین دانشجویی، در فرایند های ارزیابی دانشگاه می باشد.