نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه

برگزاری چهارمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه


1395/07/03

چهارمین نشست روسای دانشکده های برگزیده در روز شنبه مورخ 3 مهرماه 1395 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این نشست درخصوص تقویم انجام ارزیابی و برنامه زمانبندی جلسات کمیته های ارزیابی در دانشکده ها تبادل نظر بعمل آمد.

همچنین دکتر محمد خدایاری فرد رئیس محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی به معرفی این دانشکده پرداختند.