نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری پنجمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه

برگزاری پنجمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه


1395/08/05

پنجمین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت انجام ارزیابی یکپارچه دانشگاه تهران،  روز دوشنبه مورخ 5 آبان ماه 1395 به ریاست دکتر نادر حقانی در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این نشست سامانه مجازی مرکز ارزیابی به نشانی http://mec.ut.ac.ir/ معرفی و درخصوص اعلام شاخص های اختصاصی توسط گروه های آموزشی و دانشکده ها  تبادل نظر بعمل آمد.
در این نشست دانشکده منابع طبیعی توسط دکتر محمد جعفری، رئیس محترم این دانشکده معرفی گردید.