نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سی امین جلسه ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران هم زمان با یازدهمین سال تاسیس این مرکز

برگزاری سی امین جلسه ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران هم زمان با یازدهمین سال تاسیس این مرکز


1395/04/21

سی امین جلسه شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران در تاریخ 26/02/95 در محل اتاق شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. این جلسه، با هدف بررسی و تصویب سیاست فراکنشی مرکز در خصوص انجام ارزیابی کیفیت یکپارچه فعالیت های دانشگاه با تناوب دو بار در سال و همچنین ارائه گزارش عملکرد ده ساله مرکز، به ریاست دکتر نیلی، رئیس محترم دانشگاه و دبیری شورا جناب آقای دکتر نادر حقانی، رئیس مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ارزیابی یکپارچه فعالیت های دانشگاه مورد تایید و تصویب اعضای حقیقی و حقوقی شورا قرار گرفت. طراحی و راه اندازی سامانه هوشمند ارزیابی عملکرد، الکترونیکی کردن بخشی از فرآیندهای ارزیابی، ارسال نتایج تحلیل گزارش ارزیابی های درونی و برونی صورت گرفته از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۴ به گروه های مربوط و منوط شدن برنامه ریزی و بازنگری در برنامه های درسی گروه های آموزشی به انجام ارزیابی های مصوب شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه و تشکیل کمیته های تخصصی از دیگر مصوبات این شورا بود.

 

تصاویر خبر: