- دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت ارزیابی یکپارچه

برگزاری سومین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت ارزیابی یکپارچه


سومین نشست تخصصی با روسا و مدیران هفت دانشکده برگزیده جهت اجرای ارزیابی یکپارچه در دانشگاه تهران در تاریخ 95/05/25 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه اعضای کمیته، شورا و کارگروه ارزیابی دانشکده ها و همچنین رابطین تخصصی و فنی دانشکده ها معرفی گردیدند.

بررسی اقدامات کیفیت آفرین در دانشگاه، از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه بود.