- دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت ارزیابی یکپارچه

برگزاری دومین نشست روسای دانشکده های برگزیده جهت ارزیابی یکپارچه


دومین نشست تخصصی با روسا و مدیران هفت دانشکده برگزیده جهت اجرای ارزیابی یکپارچه در دانشگاه تهران در تاریخ 95/05/04 در مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه، با هدف چگونگی تعاملات هفت دانشکده برگزیده جهت ارزیابی یکپارچه با مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه، با حضور رئیس و اعضای محترم مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه راه اندازی سامانه مجازی مرکز ارزیابی کیفیت جهت عضویت روسای دانشکده های برگزیده در این سامانه، به اطلاع اعضای شرکت کننده در جلسه رسید.

تعیین رابطین تخصصی و رابط فنی مرکز برای پشتیبانی انجام ارزیابی در دانشکد ه ها، از مصوبات این جلسه بود.