نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

برگزاری دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی


1395/2/18

سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی روزهای 7 و 8 اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.