نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شماره ۸۰ کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز

برگزاری جلسه شماره ۸۰ کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز


98/0/9/12

هشتادمین جلسه کمیته پایش و گزارش کارشناسان مرکز در روز دوشنیه مورخ ۱۱/ ۰۹/ ۱۳۹۸‬ با حضور کارشناسان مرکز برگزار گردید. در این نشست، اقدامات اجرایی کارشناسان مرکز در خصوص فعالیت های ارزیابی رشته و کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.