نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بانک اطلاعات مرحله دوم ارزیابی رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آماده گردید

بانک اطلاعات مرحله دوم ارزیابی رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه آماده گردید


1400/01/23

به اطلاع می رساتد بانک اطلاعات دانش آموختگان و دانشجویان بین الملل سال های 1399-1397 مقطع کارشناسی‌، جهت انجام مرحله دوم ارزیابی رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی آماده گردید.

مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه به زودی مرحله دوم ارزیابی رشته های دانشگاه در مقطع کارشناسی را آغاز خواهد نمود.